SKL yeni arşiv açıyor / SKL new archive opening

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Yeni Arşivini Açıyor
Ağustos 2018

Temmuz 2018’de Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, kuruluşundan bu yana biriken özel koleksiyonlarını korumak için daha büyük bir arşiv deposu içeren bir projeyi gerçekleştirdi.

Öncelikle, Alman sağlayıcı firma ve yerel temsilcileri ile yapılan ön çalışmalar ve planlama çalışmaları sonucunda projenin nasıl yürütüleceği konusunda anlaşmaya varıldı. Ekip, Temmuz ayında çalışmaya devam etti ve projenin tamamlanmasının ardından, Ağustos ayının ilk haftasında, arşiv koleksiyonları ve seçilmiş Nadir Kitapların Suna Kıraç Kütüphanesi’nin bodrum katındaki yeni evlerine taşınması planlandı.

Arşiv koleksiyonlarının güvenliği ve uzun süreli yönetimi için uygun fiziksel koşullar uluslararası standartlar büyük önem taşımakta. Özellikle de Koç Üniversitesi gibi kısa sürede gelişen ve büyüyen üniversitelerde hızla artan koleksiyon sayısı ve arşiv malzemesi fiziksel genişlemeyi de elzem kılmakta. Bu nedenle, özellikle 2010 yılından beri mevcut olan Nadir Eserler koleksiyonuna ek olarak Hatice Gonnet Bağana ve Josephine Powell gibi koleksiyonlarının bağışlanmasından sonra, artan hacim daha geniş bir alana ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Daha geniş bir arşiv, sadece Koç Üniversitesi’nin paha biçilmez koleksiyonlarına ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bu değerli materyallerin, kültürel miras koleksiyonlarına özel bir önem verilerek geliştirilen afet yönetimi ve müdahale çözümlerine uygun olarak yönetilmesini de olanaklı hale getiriyor.

Uluslararası standartlardaki arşivlerin olmazsa olmazı hassas iklimlendirme sistemleri, acil durum uyarı ve takip sistemleri, yangın önleme ve söndürme sistemlerinin olması. Bu projede önem verilen konu iklimlendirmenin basit geçici çözümlerle değil merkezi yönteme sahip ve otomatik olarak gerçek zamanlı kontrol edilebilen sistemlerle yapılmasıydı. Sıcaklı ve nem değerleri anlık olarak ölçülmesine olanak tanıyan sensör sistemleri otomatik iklimlendirme ile sıcaklı ve nem değerlerinin değişmeden korunmasını sağlar. Yangın durumunda ise önerilen oksijen seviyesinin azaltılması ile ortamdaki oksijen, yangın oluşmasını önlemek için sürekli olarak belirli bir değerin altında tutulması öngörülüyor; acil durumlarda ise 10 saniye içinde ortamdaki oksijeni düşürüyor ve yangın söndürücü bir mekanizma devreye giriyor.

Genel anlamda tercih edilen sistem, ısı, ışık, toz gibi arşiv malzemelerinin ömrünü azaltan tüm dış etkenlere karşı koruyan bir zırh gibi, büyük bir çelik dolap olarak düşünülebilir. Birleşik dolap sistemi denen bu sistemde dolabın içindeki modüler raflar, raylı bir düzenek üzerine hareket ederek genişleyerek açılıyor ve açılan koridor bu bölmeye girip çalışma imkanı sağlıyor. İşlem bitince de manuel olarak tekrar raflar kaydırılarak sistem kapanıyor. Diğer bir olanak da eğer ortamda sensörler bir hareket algılamıyorsa birleşik dolap sistemi otomatik olarak kapatılıyor ve raflar kendi kendine kapanıp büyük dolap konumuna geliyor. Arşiv alanındaki raflar hareket eden raylar üzerinde kolayca çalışma imkanı sağlıyor. Sistem sıcaklık ve nem sensörü, titreşim sensörü, ıslaklık sensörü, hava kalite sensörleri, duman sensörü, ışık sensörü, UV sensörü, su seviyesi sensörü özellikler taşımakta, bunlardan sistem sıcaklık ve nem sensörü ile duman sensörü sistemde varsayılan temel özelliklerken diğerleri isteğe göre edinilebiliyor.

Saklama alanının yanı sıra, Suna Kıraç Kütüphanesi Arşivi de arşiv ziyaretçileri için bir okuma odası alanı ve yeni yerlerine konumlandırılmış ekipmanlarıyla birlikte dijitalleştirme laboratuarı hizmetine devam edecektir.

Senem Acar
Arşiv Uzmanı

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koç University Suna Kıraç Library Opening New Archive
August 2018

In July 2018, Koç University Suna Kıraç Library has been realized a project that involves a larger archival repository to preserve its growing special collections that have been accumulated since the day of its foundation.

Firstly, following the preliminary studies and planning that have been carried out with the German provider company and its local representatives, it was agreed on how to execute the project. The team continued to work during July. And after its completion, finally first week of August, the archive collections and selected Rare Books are planned to get relocated to their new home in the basement of Suna Kıraç Library.
Appropriate physical conditions for the security and long-term management of archival collections are of great importance to international standards. In particular, the number of collections and archival materials that are exponentially growing in developing and growing universities such as Koç University make physical expansion a must.

For this reason, especially after the donation of collections such as Hatice Gonnet Bağana and Josephine Powell, which were added to the pre-existing Rare Books collection since 2010, the increased volume led to the need for a wider area. The wider repository for new archive is important not only because it hosts Koç University’s invaluable collections, but also because these precious items should be stewarded properly according to disaster management and intervention solutions that have developed by giving a special importance to cultural heritage collections.

Features of the archive system In the cases of fire, earthquake and flood, it does not only stop the fire by giving chemical gas to the area, but also the automatic shelf system with the automatic rail system does not move for a while.

There are indispensable precision climate systems, emergency warning and tracking systems, fire prevention and extinguishing systems in international standards for archives. In this project, the emphasis was not on simple interim solutions but on centralized systems and systems that can be automatically controlled and monitored in real time. Sensor systems that allow instantaneous measurement of hot and humidity values enable automatic climate control to keep temperature and humidity values unchanged. In the event of a fire, it is foreseen that the oxygen level in the environment will be kept constantly below a certain value in order to prevent the occurrence of fire, by reducing the recommended oxygen level; in an emergency, the oxygen in the environment is reduced in 10 seconds and a fire extinguisher mechanism is activated.

Overall the preferred system can be thought of as a large steel cabinet, like an armor that protects against all external factors that reduce the life of archival materials such as heat, light, and dust. In this system, also called the combined cabinet system, the modular shelves in the cabinet are opened by widening and sliding on a railing mechanism, and the opening aisle allows to enter and work in this opening partition. When the process is finished, the system is turned off manually by sliding the shelves again. Another possibility is that if the sensors do not detect any movement in the environment, the integrated cabinet system is automatically switched off and the shelves are closed by themselves and placed in a large cabinet. The shelves in archive allow easy operation on moving rails. When maintaining the system temperature and humidity sensor, vibration sensor, wetness sensor, air quality sensors, smoke sensor, light sensor, UV sensor, water level sensor features, the system temperature and humidity sensor and smoke sensor are the default basic features of the system.

Along with the Repository section, Suna Kıraç Library Archive will also provide a reading room area for archive visitors as well as digitization lab with its relocated equipment.

Senem Acar
Archive Specialist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *