Beyoğlu Toplu Katalog Projesi

Suna Kıraç Kütüphanesi İSTKA desteği ile Beyoğlu’na Işık Tutuyor

Suna Kıraç Kütüphanesi’nin “Beyoğlu Araştırma Merkezleri Platformu ve Kütüphane Toplu Kataloğu Projesi”, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün ortaklığı ve SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve Orient Enstitüsü Kütüphanelerinin iştirakçiliği ve Suna Kıraç Kütüphanesi’ne bağlı Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi ile birlikte hayata geçirilecek olan proje Beyoğlu’na yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor.

Tarihi boyunca çok kültürlü bir yapıya sahip olagelmiş İstanbul’da 19. yüzyıldan itibaren okullarıyla, kütüphaneleriyle ve yayınevleriyle değişen şehir çehresinin en önemli merkezi olan Beyoğlu, kentin kültürel etkileşim ve sanat üretim merkezi rolünü üstlenmiş ve bu rolü günümüze kadar hakkıyla taşımıştır. Çok kültürlü ve çok dilli bölge, aynı zamanda birbirine yürüme mesafesi kadar yakın arkeoloji, tarih, sanat tarihi, mimari tarih, kültürel miras gibi ortak konu alanlarına sahip araştırma merkezleri ve enstitülere ev sahipliği yapmaktadır. Beyoğlu’nun, kültürel etkileşim merkezi olmasının yanında, ev sahibi olduğu bu kurumlarla sosyal bilim ağlarının da merkezi olma potansiyeli şimdiye dek yeterince fark edilememiştir.

Beyoğlu Araştırma Merkezleri Platformu ve Kütüphane Toplu Kataloğu Projesi’nin hedefi Beyoğlu’nda faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin işbirliği ilişkilerinin ortak bir platformda güçlendirilmesi ve bu merkezlerde yer alan bilimsel kaynakların ortak bir katalog üzerinden görülebilir olmasını sağlamaktır. Bu vesileyle Beyoğlu araştırma merkezlerinin arşiv ve koleksiyonlarının kültürel ve tarihi miras niteliği açığa çıkacak ve Beyoğlu sosyal ve sanat bilimlerinin merkezi kimliğini kazanacaktır. Proje, bölgenin bilimsel araştırma için önemini ön plana çıkararak Beyoğlu’nu araştırmacılar ve akademisyenler için de bir ilgi odağı haline getirecektir.

Öncelikli olarak, toplamda 29 araştırma kütüphanesine ev sahibi olan Beyoğlu bölgesindeki projeye katkı sağlayan 7 araştırma merkezinde araştırma yapan öğrenciler, akademisyenler, bursiyerler, kütüphaneciler ve bağımsız araştırmacılar hedeflenirken sonraki adımlarda bu ortaklığı Beyoğlu geneline yayıp işbirliği ağını ve hedef kitleyi genişleterek projeyi tüm Beyoğlu’na mal etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca İstanbul genelinde bulunan 38 Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenim gören öğrenciler de platformun ve kataloğun birincil kullanıcıları ve yararlanıcıları olacaktır.
ANAMED bursiyerlerinin tavsiyesiyle ortaya çıkan ve Suna Kıraç Kütüphanesi öncülüğünde temeli atılan proje ile bu merkezlerin sahip olduğu çok dilli koleksiyonlar, platform ve kataloğun taşıyıcılığında Beyoğlu’na uluslararası bir bilim merkezi, İstanbul’a da bir araştırma şehri kimliği kazandıracak; şehrin araştırmacılar için hali hazırda yüksek olan değerini daha da artıracaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *