Archaeology and history libraries in Turkey workshop

As part of the National Library Week activities, on April 12-13, Koç University AKMED Library held the workshop “Archaeology and history libraries in Turkey” online, with the participation of 11 library staff members from different libraries.

9 presentations were held during the first day, addressing a broad audience and especially library staff from research institutes/centers or university libraries with collections on history, archaeology and cultural heritage which serve researchers in these fields.

On the second day, the workshop continued with a wider participation and the following topics were discussed:

1. Research libraries may provide services for different stages of research, in addition to providing resources to the researchers
2. For these new roles, library employees may need new skills and training opportunities should be added in the agenda
3. As services diversify, “what does the researcher archaeologist / historian want?” is essential to meet up the users’ requirements
4. Problems caused by the lack of integrity in the Turkish definition language in the work of metadata and indexes
5. Uncertainties in copyright in the country (and in the world) and their negative impact on the use of digitized material
6. Insufficient knowledge of research methods of users impacts negatively the librarian’s time and tasks management, resulting sometimes in less efficient research support
7. Potential regular continuation of such discussions and workshops among the participants, towards mutual benefits

We were pleased to receive positive feedback from the survey we conducted within the participants at the end of the workshop and there was a positive attitude towards increasing cooperation among the institutions.

Türkiye’de tarih ve arkeoloji kütüphaneleri çalıştayı – Koç üniversitesi AKMED, Antalya, 12-13 Nisan 2021

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Koç Üniversitesi AKMED Kütüphanesi olarak “Türkiye’de Arkeoloji ve Tarih Kütüphaneleri” çalıştayını 11 meslektaşımızın katılımıyla 12-13 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirdik.

Çalıştayın ilk gününde özellikle tarih, arkeoloji ve kültürel miras üzerine koleksiyonlarını oluşturan ve bu alanlardaki araştırmacılara hizmet veren Araştırma Enstitüleri/Merkezleri veya Üniversite kütüphanelerinden meslektaşlarımız ve izleyicilere açık olarak 9 sunum yaptı.

İkinci günde ise daha geniş bir katılımla çalıştay devam etmiş ve aşağıdaki başlıklar tartışılmıştır:

1. Araştırma kütüphanelerinin araştırmacıya kaynak sağlamak dışında araştırmanın farklı aşamalarına yönelik verebileceği hizmetler olabileceği
2. Bu yeni roller için kütüphane çalışanlarının yeni becerilere ihtiyaç duyabileceği ve eğitim planlaması gereği
3. Hizmetler çeşitlendirilirken “Arkeolog ne istiyor?” gibi kullanıcı gereksinimine yönelik doğru soruların sorulması
4. Üst veri ve dizin çalışmalarında tanımlama dilinde Türkçe açısından bir bütünlük yakalanması, olmamasının yarattığı sıkıntılar
5. Telif haklarında ülkede (ve Dünyada) var olan belirsizlikler ve sayısallaştırılan malzemenin kullandırılmasına olumsuz etkileri
6. Kullanıcıların araştırma teknikleri bilgilerinin yetersiz olması, bunun kütüphanecinin zaman yönetimine, iş yüküne olumsuz etkisi ve kullanıcının alabileceğinden daha az fayda ile kütüphaneden ayrılması
7. Çalıştayın devamında kurumlar arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik belirli aralıkla online toplantıların yapılması ve bu online toplantıların tek gündem maddesi ile yapılarak somut çıktılar elde edilmesi

Çalıştay sonunda katılımcılarımızla yaptığımız anketten önümüzdeki günlerde etkinliklerin ve online toplantıların devam etmesi, işbirliğimizin arttırılmasına yönelik olumlu geri bildirimler almaktan mutluluk duyduk.

Remziye Boyraz Seyhan
Library senior specialist
AKMED Library

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *