ÜNAK 2019

ÜNAK 2019 / Kütüphanelerimizin Geleceği İş Birliği

İş birliği, bireylerin ve toplumların varlıklarını daha güçlü bir biçimde sürdürebilmelerinde etkili bir olgudur. Her geçen gün iş birliğinin önemi anlaşılmakta ve artmaktadır. Günümüz koşulları değerlendirildiğinde iş birliğinin önemli bir gereksinim olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Böyle önemli bir olgunun bilimsel bir ortamda tartışılması elbette ki çok kıymetlidir. Bu yıl da ÜNAK 2019 Sempozyumu, iş birliği kavramının kütüphanecilik mesleği perspektifinde ele alındığı ‘Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği’ temasıyla yapılmıştır. ÜNAK sempozyumları, her yıl Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından düzenli olarak yapılan bir etkinliktir. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nden Ebru Çinar, İrem Ünal ve Serhat Uran olarak bizler de ÜNAK 2019 Sempozyumu’na katılmaya karar vererek 3 farklı bildiri hazırladık. Ev sahipliğini, Ankara’dan TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’nin yaptığı sempozyumun her 2 gününde de iş birliği konularında verimli sunumlar vardı.

İlk gün Ebru Çinar, “Kampüste İş Birliği Uygulamaları: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği” başlıklı bildirisini sundu. Çinar, sunumunda iş birliği uygulamalarının yalnızca kütüphanelerarası ve kampüslerarası olmayacağını, kampüs içinde de iş birliği uygulamalarının olabileceğini anlatarak uygulamaya yönelik örneklerle sunumunu gerçekleştirdi. Kütüphanecilikte çok tartışılmayan bir konu olması bakımından çok değerli veriler içeren bu sunum, büyük bir ilgiyle takip edilmiştir.

Kütüphanecilik ve iş birliği teması geçtiğinde elbette ki Bibliopera Projesi’nden bahsetmemek olmaz. İlk günün bir diğer sunumu da Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi’nde birim kütüphanecileri olarak görev yapan İrem Ünal ve Naz Baydar tarafından hazırlanan “Beyoğlu’nun Gizli Hazinelerini Ortaya Çıkarmak: Bibliopera Projesi ve Araştırma Kütüphanelerinin İş Birliği” başlıklı çalışmaydı. Sunumu yapan Ünal, Bibliopera Projesi’nin ortaya çıkışını ve bu projeye dahil olan kütüphaneleri anlattı. İş birliğinin ne denli etkili olabileceğini gösteren bu sunum, oldukça ilgi çekiciydi.

Sempozyumun ikinci gününde ise Serhat Uran, “Hizmet İçi Eğitimin Kütüphanecilerin Mesleki Gelişimlerine Etkisi: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği” başlıklı bildirisini sundu. Uran, bu çalışmada hizmet içi eğitimin çalışanlar tarafından devamlı alınması gerektiğinı, bu yolla kütüphanecilere önemli mesleki ve kişisel kazanımlar sağlayacağını anlatmış ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi çalışanlarının bu eğitimlerine yönelik görüşlerini bir ankete dayalı olarak sunmuştur. Sunum, konferansa katılanlarca ilgiyle karşılanmıştır.

Sempozyumun her iki günü de değerlendirildiğinde, sunumların oldukça faydalı olduğu görülmüştür. Sunum yapan kişiler adına TEMA Vakfı’na fidan bağışlanmış olması hepimizi mutlu etti. Farklı bakış açılarını ve uygulamaları görebildiğimiz, meslekten yeni arkadaşlıklar kurabildiğimiz güzel bir etkinlik oldu. Biz Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nden katılan 3 arkadaş bu sempozyuma katılmaktan ve bilgilerimizi paylaşmaktan son derece mutlu olduk. Bu verimli sempozyumu hazırladıkları için ÜNAK komitelerine, ev sahiplikleri için TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi’ne, sunumlarıyla katkı veren tüm konuşmacılara, dinleyicilere ve bize bu imkanı sağlayan Koç Üniversitesi Suna Kıraç ailesine teşekkür ederiz.

Ebru Çinar / Kütüphane Eğitimleri ve Referans Kütüphanecisi
İrem Ünal / ANAMED Birim Kütüphanecisi
Serhat Uran / Sistem Destek Kütüphanecisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *